Pestprotocol

Ondanks alle goede intenties, afspraken en gedragsregels, kan het voorkomen dat kinderen op school slachtoffer worden van pestgedrag. Personeel van de school is alert op signalen die wijzen op pestgedrag. De ervaring leert dat wij niet altijd alles kunnen zien. Informeert u de mentor daarom tijdig als u vermoedt dat uw kind wordt gepest. Waar nodig wordt de pestco├Ârdinator ge├»nformeerd en treedt ons pestprotocol in werking.

Gerelateerde paginas: