De eerste lesdag

Op dinsdag 24 augustus 2021 beginnen de lessen voor alle klassen om 8.15 uur met een mentorles. Uitzonderingen op deze regel worden aan de leerlingen via het rooster meegedeeld. Zodra het schema voor het ophalen van de boeken bekend is, wordt deze gepubliceerd op de website.