Zoekresultaten voor 'stromen'

Stromen op de RSG

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/stromen-op-de-rsg

De RSG kent vier stromen, te weten: Sport, Science en ICT, Kunst en Cultuur en de Young Life stroom. De stromen worden in leerjaar 1 en 2 aangeboden.  Kunst & cultuurScience & ICTYoung life

Stromen

https://rsg-enkhuizen.nl/ons-onderwijs/stromen

Om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling kunnen alle leerlingen gedurende twee uur per week een speciale stroom kiezen die aansluit bij hun interesse. De gedachte hierachter is simpel: je leert met meer plezier als je dingen do...

OPEN DAGEN RSG (2 & 3 februari)

https://rsg-enkhuizen.nl/open-dagen-rsg

Wij begrijpen heel goed dat de keuze voor een middelbare school een belangrijke en soms ook lastige keuze kan zijn. Want waar voel je je het meeste thuis en wat heb jij nodig op je nieuwe school om je goed te voelen en te kunnen ontwikkelen!? Er ...

Schoolkosten

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/schoolkosten

Er worden tal van activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om georganiseerd. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. De school ontvangt geen geld van de overh...

Brugklas

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/brugklas

Toelating brugklas Een voorselectie op de basisschool en de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van de RSG regelen de toelating tot de brugklas. In de PCL zitten de brugklascoördinatoren, de tto-coördinator, de ondersteuningscoördinator en ...

Kunst & Cultuur

https://rsg-enkhuizen.nl/ons-onderwijs/stromen/kunst

Waarom kunst & cultuur? Ben jij erg creatief, is mode of fotografie je lust en je leven? Houd jij van muziek, tekenen en handvaardigheid… Ben je geïnteresseerd om naast de algemene basisvaardigheden van deze vakken, ook dingen te leren ove...

Afdelingen

https://rsg-enkhuizen.nl/ons-onderwijs/afdelingen

Als school zijn we actief bezig met de toekomst van onze leerlingen, dit doen we in verschillende afdelingen. Na de brugperiode van leerjaar 1, wordt er een keuze gemaakt uit een aanbod van vmbo-theoretische leerweg, havo of atheneum. Zo begeleide...