Bestuur

De Regionale Scholengemeenschap (RSG) Enkhuizen is een school voor voortgezet onderwijs en valt onder de Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het intern toezicht.

Jaarverslagen

Jaarlijks publiceren wij ons jaarverslag. Dit bestaat uit een verslag van de Raad van Toezicht, het bestuursverslag, de jaarrekening en het accountantsverslag. Met dit jaarverslag geeft het bestuur inzicht in de inkomsten, uitgaven en vermogenspositie van onze school. Daarnaast bevat het jaarverslag een terugblik op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

Gerelateerde paginas: