Zoekresultaten voor 'bestuur'

Bestuur

https://rsg-enkhuizen.nl/de-school/bestuur

De Regionale Scholengemeenschap (RSG) Enkhuizen is een school voor voortgezet onderwijs en valt onder de Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is verantwoordelijk ...

Schooldirectie

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/schooldirectie

Het College van bestuur / de schooldirectie van de RSG Enkhuizen bestaat uit de volgende personen: College van Bestuur  voorzitter: dhr. E. Kramer        Schooldirectie afdeling mavo en brugklas: dhr. ...

Namen en adressen

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/namen-en-adressen

RAAD VAN TOEZICHT voorzitter: dhr. J. Jong    lid: mw. M. Terpstra      lid: mw. A. van der Meij   Postadres: Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen / e-mailadres: raadvantoezicht@rsg-enkhuizen.nl ...

Toelating en doorstroom overige leerjaren

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/toelating-en-doorstroom-overige-leerjaren

TOELATING TOT OVERIGE LEERJAREN Leerlingen die tot andere leerjaren dan brugklas 1 van de RSG toegelaten willen worden, kunnen slechts toegelaten worden tot een leerjaar als zij van de laatst bezochte school in het bezit zijn van een overgangsbew...

Brugklas

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/brugklas

Toelating brugklas Een voorselectie op de basisschool en de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van de RSG regelen de toelating tot de brugklas. In de PCL zitten de brugklascoördinatoren, de tto-coördinator, de ondersteuningscoördinator en ...

Medezeggenschapsraad

https://rsg-enkhuizen.nl/schoolgids/medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben leerlingen, ouders en personeelsleden invloed op het beleid van de school.  De MR bestaat uit: leerlingen (3 vanuit de leerlingenraad)ouders (3 vanuit de ouderraad)personeelsleden (6 vanuit de perso...

Examenreglement

https://rsg-enkhuizen.nl/examenreglement

Versie: 2021/2022 Download in PDF Samenstelling commissies Samenstelling Examencommissie Voorzitter:       directielid-schoolleider atheneum Lid:        ...

Raad van Toezicht

https://rsg-enkhuizen.nl/raad-van-toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de RSG Enkhuizen. De taak van de Raad van Toezicht behelst in ieder geval het houden van het intern toezicht, het zijn van een sparringspartner voor het College van Bestuur en het voeren van he...

Organisatie

https://rsg-enkhuizen.nl/de-school/organisatie

Statuten Code goed bestuur.