Toelating en doorstroom overige leerjaren

TOELATING TOT OVERIGE LEERJAREN

Leerlingen die tot andere leerjaren dan brugklas 1 van de RSG toegelaten willen worden, kunnen slechts toegelaten worden tot een leerjaar als zij van de laatst bezochte school in het bezit zijn van een overgangsbewijs tot dat leerjaar. 

Tegen een weigering kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het College van Bestuur moet binnen vier weken, nadat ouders en leerling zijn gehoord, opnieuw een beslissing nemen.

 DOORSTROOM NAAR ANDERE SCHOOLSOORT

Voor het reglement rapportvergaderingen en overgangsnormen verwijzen wij u naar www.rsg-enkhuizen.nl

DOORSTROOMGEGEVENS

De doorstroomgegevens en slagingspercentages van de RSG Enkhuizen kunt u inzien via:

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/enkhuizen/171/regionale-scholengemeenschap-enkhuizen/resultaten/