Verzekeringen

ONGEVALLENVERZEKERING

De school heeft voor leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwillige medewerkers een collectieve verzekering afgesloten bij Aon verzekeringen.

Krachtens deze scholierenongevallenverzekering wordt als gevolg van een aan de verzekerde zelf overkomen ongeval een uitkering verleend, indien dit ongeval heeft plaatsgevonden op weg naar school, gedurende het verblijf op school, waaronder inbegrepen de buitenschoolse activiteiten en de terugweg van school naar huis. 

De verzekerde bedragen zijn:

€ 12.500,–  bij overlijden;

€ 50.000,–  bij blijvende invaliditeit.

De kosten van schade die door een leerling aan gebouw, meubelen of leermiddelen wordt toegebracht worden bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. De school aanvaardt ook geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen toegebracht.

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

De school heeft voor alle leerlingen en begeleiders die op excursie, kennismakingsdagen of werkweek gaan een doorlopende reisverzekering afgesloten. De verzekering geldt wereldwijd bij alle school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Onder de doorlopende reisverzekering vallen onder andere de volgende vergoedingen:

  • Personenhulpverlening, variërend van (medische) hulpverlening en repatriëring tot reddingkosten, vervroegde terugreis of extra reis- en verblijfskosten door gedwongen oponthoud.
  • Bagage en reisdocumenten.
  • Aansprakelijkheid.
  • (Winter)sport.