Mediatheek

De mediatheek is een grote informatiebron, aangepast aan het leren en werken op school. Behalve boeken staan er ook dvd’s en tijdschriften.

Voor dyslectici bestaat de mogelijkheid om luisterboeken te bestellen.

Er staat een printer/kopieerapparaat waar met de schoolpas geprint/gekopieerd kan worden.

De mediatheek heeft een eigen website met een publiekscatalogus waarin te vinden is wat er allemaal beschikbaar is voor leerlingen en personeel: rsg-enkhuizen.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Op de website kan een account worden aangemaakt in “Mijn AuraSpace”, een eigen plek van de leerling. Hier kan digitaal worden ingezien welke materialen er zijn geleend, wanneer deze weer moeten worden ingeleverd, wat er is gereserveerd, verlengingen zijn gedaan en een eventuele boete-opbouw. Via de Aura Library App is er altijd toegang tot dit account en Aura Online.

De mediatheek is dagelijks geopend van 08.00 tot 15.30 uur. Op dinsdag sluit de mediatheek om 14.30 uur. 

UITLEENREGELS

  1. Om materiaal te lenen en te verlengen is altijd de leerlingenpas of de Aura Library-app nodig. De leerlingenpas wordt uitgereikt aan het begin van het schooljaar. De pas is strikt persoonlijk. Bij verlies wordt € 11,50 in rekening gebracht.
  2. Er kunnen maximaal twee boeken per vak per leerling worden geleend, met een totaal van vijf boeken.
  3. De uitleentermijn voor boeken is drie weken met een mogelijkheid tot maximaal twee maal verlenging met drie weken.  Dvd’s en tijdschriften worden voor één week uitgeleend. Boeken die klassikaal gelezen worden, hebben een uitleentermijn van 6 weken.
  4. Voor te laat inleveren wordt per boek of tijdschrift een boete van € 0,10 per schooldag berekend. Vakanties en weekeinden tellen niet mee. Voor te laat inleveren van dvd’s, is de boete 0,25 per schooldag. Indien de boete niet betaald wordt, kunnen geen boeken en dergelijke meer worden geleend. 
  5. Mediatheekstukken worden niet verlengd, wanneer ze gereserveerd zijn voor een andere leerling.
  6. Indien het boek niet ingeleverd is na het verstrijken van de inleverdatum, wordt een herinnering gestuurd. In dit geval worden € 1,00 administratiekosten berekend.
  7. Is een boek kwijt geraakt of beschadigd, dan wordt hiervoor een vergoeding gevraagd.
  8. Het is mogelijk om boeken vóór de zomervakantie te lenen en de eerste schooldag na de vakantie in te leveren.