Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de RSG Enkhuizen. De taak van de Raad van Toezicht behelst in ieder geval het houden van het intern toezicht, het zijn van een sparringspartner voor het College van Bestuur en het voeren van het werkgeverschap van dit college. Dit betekent dat de Raad van Toezicht altijd alle aspecten van de school en alle relevante belangen in overweging neemt.

dhr. J. Jong voorzitter  

mw. M. Terpstra lid 

mw. A. van der Meij lid 

dhr. M. de Wit lid

Postadres: Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen 

e-mailadres: raadvantoezicht@rsg-enkhuizen.nl