Aanmelden

BRUGKLAS

Het (schriftelijk) aanmeldformulier voor de brugklas is recentelijk aan alle groep 8 leerlingen uitgereikt. Alle leerlingen zijn voorzien van een tasje met daarin o.a. het RSG magazine. De uitreiking hiervan is via de leerkracht van groep 8 verlopen. Met de bijgeleverde retourenvelop kan het aanmeldformulier worden teruggestuurd of worden ingeleverd bij de receptie van onze school. Ook kunt u het formulier online invullen. Klik op de onderstaande button om naar het formulier te gaan.

TUSSENTIJDS AANMELDEN

Het aanmeldformulier voor tussentijdse aanmeldingen gedurende het huidige schooljaar kunt u opvragen bij de leerlingenadministratie per e-mail: aanmelden@rsg-enkhuizen.nl of telefonisch: 0228 350800.