Aanmelden

BRUGKLAS (eerste jaar)

Vanaf volgend jaar krijgt de eindtoets een nieuwe naam; de doorstroomtoets. De inhoud blijft hetzelfde, maar het moment van afname wijzigt. Dat gebeurt namelijk al in februari. Vanaf eind maart hebben kinderen hun definitieve schooladvies op zak.

Anders dan andere jaren is er een vastgestelde week waarin leerlingen zich kunnen aanmelden bij de school van hun keuze.

Ze melden zich digitaal aan in de week van 25 – 31 maart 2024.

Omdat dit ook voor ons als RSG anders is, gaan we het zo snel mogelijk uitzoeken en de informatie voor je op de site plaatsen!

ONDERBOUW / BOVENBOUW (overstap van andere school)

Voor nieuwe / tussentijdse aanmeldingen adviseren wij je eerst contact op te nemen met de leerlaag coördinator van de betreffende afdeling en voor de keuze van het vakkenpakket met het decanaat van onze school. Nadat door hen is bevestigd dat aanmelding mogelijk is, kun je het online formulier invullen. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de leerlingenadministratie per e-mail: aanmelden@rsg-enkhuizen.nl of telefonisch: 0228 350800.