Het RSG-verhaal

De RSG is een fijne school. Een gezellige school, waar zowel leerlingen als medewerkers zich thuis voelen.

Voor leerlingen zijn we een levende school, een periode die zij natuurlijk afsluiten met een diploma. Het gaat ons niet alleen om het behalen van het diploma, maar ook om Leren Leren, Leren Leven en Leren Kiezen. Brede vorming noemen we dat.

Wij vinden dat het maximale uit de leerling moeten halen. We willen leerlingen succesvol voorbereiden op hun eindexamens. Door ons onderwijs formatief in te richten geven docenten gerichter instructie en daardoor zijn onze leerlingen beter voorbereid op de toets die zij gaan maken. Op die manier streven wij naar minder onvoldoendes.

Een school voor je leven!

Dit vraagt om een andere manier van leerlingbegeleiding: doelgericht mentoraat. Dat wil zeggen dat de mentor niet alleen zicht houdt op de cijfers van leerlingen, maar de leerling ook begeleidt bij het Leren Leren, Leren Leven en Leren Kiezen.