Namen en adressen

RAAD VAN TOEZICHT

voorzitter: dhr. J. Jong   

lid: mw. M. Terpstra     

lid: mw. A. van der Meij  

Postadres: Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen / e-mailadres: raadvantoezicht@rsg-enkhuizen.nl

SCHOOLLEIDING

College van Bestuur 

voorzitter: dhr. E. Kramer       

Schooldirectie

afdeling mavo en brugklas: dhr. N. Broerse 

afdeling havo: dhr. J. Scheerman  

afdeling atheneum: mw. V. Tervoort 

HRM & strategische onderwijsontwikkeling: mw. R. Kuper

BRUGKLAS

brugklascoördinatoren: dhr. S. de Jong en dhr. B. van Rhijn / e-mailadres: brugklas@rsg-enkhuizen.nl

DECANEN

afdeling vmbo-tl: mw. R. van de Nes   

afdeling havo: dhr. J. Koekkoek      

afdeling atheneum: dhr. M. Burger

Spreekuur leerlingen: donderdagochtend / spreekuur ouders: op afspraak tel: 0228-350800

MENTOREN

Bij het ophalen van de boeken worden de namen van de mentoren van de leerlingen van de onderbouw bekend gemaakt.

LEERLAAGCOÖRDINATOREN                   

afdeling vmbo-tl: dhr. I. Akyol (T2 en T3) en dhr. L. Rijnders (T4)

afdeling havo: dhr. J. Cornelisz (H2 en H3) en dhr. M. Slot (H4 en H5)

afdeling atheneum: dhr. S. Bischoff (A2 en A3) en mw. N. Kroeze (A4, A5 en A6)

INSPECTIE                   

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

www.onderwijsinspectie.nl

Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, zoals grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief)

SCHOOLARTSEN

GGD Hollands Noorden

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Postbus 9276

1800 GG Alkmaar

tel: 088-0100555

Jeugdarts: Manje Dijkema
Jeugdverpleegkundige: Luciènne Slijkerman

Bij zorgen of vragen over gezondheid, groei of welzijn van leerlingen, kan via de GGD een afspraak gemaakt
worden. Meer informatie over de rol van de jeugdgezondheidszorg op de RSG volgt via de nieuwsbrieven van school.

ONDERSTEUNINGSTEAM

Zorgcoördinator sociaal-emotionele problemen en vertrouwenspersoon: mw. N. Volbeda

Ondersteuningscoördinator: mw. B. Wong Fong Sang

Counselor: mw. L. Hendriks       

VERTROUWENSPERSOON

mw. N. Volbeda

dhr. B. van Rhijn 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Postadres: Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen / e-mailadres: medezeggenschapsraad@rsg-enkhuizen.nl

Onderwijzend personeel

dhr. L. Rijnders

mw. S. Tip

dhr. M. Waaldijk

dhr. I.  Akyol

Onderwijs ondersteunend personeel

dhr. R. Nijkamp

vacature

Ouders

dhr. P. Koopmann (voorzitter MR)

mw. R. Sandstra

dhr. M. de Jong

Leerlingen

Afgevaardigd vanuit de leerlingenraad