Namen en adressen

RAAD VAN TOEZICHT

voorzitter: dhr. J. Jong   

lid: mw. M. Terpstra     

lid: mw. A. van der Meij  

Lid: dhr. M. de Wit

Postadres: Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen / e-mailadres: raadvantoezicht@rsg-enkhuizen.nl

SCHOOLLEIDING

College van Bestuur: dhr. E. Kramer  (vz)  

Schooldirectie

afdeling brugklas: dhr. S. de Jong

afdeling mavo: mw. I. Hogenkamp

afdeling havo: dhr. J. Scheerman  

afdeling atheneum: dhr. M. Burger 

afdeling bedrijfsvoering en strategische onderwijsontwikkeling: dhr. P. Coenradie

BRUGKLAS

brugklascoördinatoren: dhr. S. de Jong en dhr. B. van Rhijn / e-mailadres: brugklas@rsg-enkhuizen.nl

DECANEN

afdeling vmbo-tl: mw. R. van de Nes   

afdeling havo: dhr. J. Koekkoek      

afdeling atheneum: mw. E. Mulder

Spreekuur leerlingen: donderdagochtend / spreekuur ouders: op afspraak tel: 0228-350800.

MENTOREN

Bij het ophalen van de boeken worden de namen van de mentoren van de leerlingen van de onderbouw bekend gemaakt.

Ook in Magister kunt u de naam van uw mentor vinden. In principe is de mentor voor alle vragen het eerste aanspreekpunt.

LEERLAAGCOÖRDINATOREN                   

Elke afdeling heeft een eigen leerlaag coördinator.

B1: Bart van Rhijn en Marjon van Dam (brugklas@rsg-enkhuizen.nl)

M2: Sandra Tip

M3: Wencke Boon

M4: Joost Schoonen

H2+H3: Joeri Cornelisz

H4+H5: Maarten Slot

A2+A3: Sander Bischoff

A4+A5+A6: Carine van den Berg

INSPECTIE                   

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

www.onderwijsinspectie.nl

Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, zoals grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief)

SCHOOLARTSEN

GGD Hollands Noorden

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Postbus 9276

1800 GG Alkmaar

tel: 088-0100555

Jeugdarts: Manje Dijkema
Jeugdverpleegkundige: Luciènne Slijkerman

Bij zorgen of vragen over gezondheid, groei of welzijn van leerlingen, kan via de GGD een afspraak gemaakt
worden. Meer informatie over de rol van de jeugdgezondheidszorg op de RSG volgt via de nieuwsbrieven van school.

ONDERSTEUNINGSTEAM

Zorgcoördinator sociaal-emotionele problemen en vertrouwenspersoon: mw. N. Volbeda

Ondersteuningscoördinator: mw. B. Wong Fong Sang

VERTROUWENSPERSOON

mw. N. Volbeda

dhr. B. van Rhijn 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Postadres: Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen / e-mailadres: medezeggenschapsraad@rsg-enkhuizen.nl

Onderwijzend personeel

dhr. L. Rijnders

mw. S. Tip

dhr. M. Waaldijk

dhr. J. Cornelisz

Onderwijs ondersteunend personeel

dhr. R. Nijkamp

mw. A. Botman

Ouders

dhr. J. Gouwen

Dhr. I. Schooneman

mw. C. de Vries

Leerlingen

Afgevaardigd vanuit de leerlingenraad. Contactpersoon is dhr. S. Bischoff of mw. P. Scheltema

leerlingenraad@rsgedu.nl