Bevorderingsnormen

Om te bepalen of leerlingen bevorderd kunnen worden naar het volgende leerjaar hebben wij bevorderingsnormen (of overgangsnormen) opgesteld. Deze dienen als basis voor de bevorderingsvergadering aan het einde van het schooljaar. Natuurlijk kijken we niet alleen naar jouw cijfers, maar ook naar jouw werkhouding en jouw kans van slagen in het volgende leerjaar.