Leerlingkluisjes

HUUR KLUISJE

 1. Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om een leerlingenkluisje te huren. 
 2. De administratie van de school wijst aan elke leerling aan het begin van het schooljaar een kluisje toe. Wisselingen van kluisjes kunnen aangevraagd worden bij de conciërges. 
 1. Het huurbedrag is opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage.

GEBRUIK KLUISJE

 1. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van het aan hem/haar toegewezen kluisje.
 2. De schoolleiding heeft het recht om elk kluisje te allen tijde te controleren op het gebruik en de inhoud van het kluisje. De controle moet altijd plaatsvinden door minimaal twee personen, waarvan een persoon lid is van de schoolleiding. Bij aanwezigheid van alcohol of drugs zal altijd contact met de ouders/verzorgers van de leerling worden opgenomen conform het veiligheidsprotocol van de school.

ONDERHOUD KLUISJE

 1. Eenmaal per jaar in de zomervakantie worden de kluisjes schoongemaakt. Daarom worden de leerlingen verzocht de kluisjes aan het einde van het schooljaar leeg en open achter te laten en het hangslot mee naar huis te nemen.
 2. Het onderhoud van de kluisjes zal worden uitgevoerd door de technische dienst van de school. 

AFSLUITEN KLUISJE

 1. Indien de leerling een kluisje huurt is het verplicht eenmaal een hangslot te kopen bij de school. Bij het slot worden twee sleutels geleverd. Het slot is eigendom van de leerling waardoor er geen reservesleutels op school zijn en bij het verlaten van de school het slot niet wordt teruggenomen. 
 1. Als de leerling zijn slot is kwijtgeraakt kan hij/zij een nieuw slot kopen bij de conciërge.
 2. De conciërges zijn allen in het bezit van een moedersleutel van de hangsloten zodat te allen tijde de kluisjes kunnen worden geopend. Dit kan gebeuren op verzoek van de leerling zelf of door een lid van de schoolleiding. 
 3. Sloten die niet via de school zijn verkregen worden van de kluisjes verwijderd.