Doelgericht mentoraat

Elke leerling bij ons op school krijgt een mentor toegewezen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor zijn/haar ouders/verzorgers. Ouders die kennis willen nemen van gedrag en vorderingen van hun kind, kunnen zich in de eerste plaats tot de betreffende mentor wenden. Tevens probeert de mentor het klassenverband te bevorderen. 

In het mentoraat wordt veel aandacht geschonken aan drie pijlers, te weten Leren lerenLeren leven en Leren kiezen. Binnen deze pijlers is een leerlijn ontwikkeld waarin de aandacht in de loop der jaren verschuift van Leren leren naar Leren kiezen. In de brugklassen zal de aandacht vooral liggen op Leren leren en Leren leven. In de loop van de schoolperiode zal ook Leren kiezen een belangrijke rol in de mentorlessen innemen.

‘Met vier collega’s zijn we nu bezig een mentoraatscurriculum te ontwikkelen. Onze groep is zo samengesteld dat er vanuit alle kanten, van vmbo tot atheneum, iemand in zit. Want we willen natuurlijk dat het doelgericht mentoraat in alle teams gaat slagen.’


Margriet Bakker, docent wiskunde en LO
Gerelateerde paginas: