Examenreglement

Versie: 2021/2022

Samenstelling commissies

Samenstelling Examencommissie

Voorzitter:       directielid-schoolleider atheneum

Lid:                  directielid-schoolleider vmbo

Lid:                  directielid-schoolleider havo

Samenstelling Commissie van Beroep

De commissie bestaat uit ten minste drie leden en een plaatsvervangend lid die werkzaam zijn op het Martinuscollege. De leden en plaatsvervangend lid van de commissie worden benoemd door het College van Bestuur van het Martinuscollege.