NEWS FROM THE CAMBRIDGE ENGLISH DEPARTMENT AT THE RSG ENKHUIZEN

Deze week werd definitief bevestigd via onderstaand persbericht, dat Cambridge Assessment English als onderdeel van Cambridge University stopt met het aanbieden van de Cambridge Business examens.

—————————————————————————————————————————

Langs deze weg willen wij u graag op de hoogte brengen van het feit dat de laatste examensessies voor al onze Cambridge English Qualifications for Business (BEC) in december 2023 zullen plaatsvinden en wij hebben besloten om na deze datum geen sessies meer te organiseren.

De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat we in de afgelopen vijf jaar het aantal kandidaten voor BEC aanzienlijk hebben zien dalen, met name veroorzaakt doordat de verwachtingen met betrekking tot examens drastisch zijn veranderd. Er is wereldwijd duidelijk een grote en groeiende behoefte aan exameninstrumenten die op aanvraag en op afstand kunnen worden ingezet. 

We geloven daarom dat onze kandidaten meer gebaat zijn bij andere, meer flexibele producten in onze portfolio, zoals de Cambridge English Qualifications for General and Higher Education.

We willen benadrukken dat de BEC-certificaten natuurlijk ook na december 2023 geldig blijven en dat kandidaten deze nog steeds kunnen gebruiken om hun niveau Engels aan te tonen aan toekomstige werkgevers, universiteiten, etc. 

Namens Cambridge English, hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze Business English Qualifications.

————————————————————————————————————————-

Dit bericht betekent voor het Cambridge English programma op de RSG Enkhuizen dat wij aan het einde van dit schooljaar helaas moeten stoppen met het aanbieden van het Cambridge English Business programma in havo 4. Uiteraard kunnen de huidige havo 4 BEC leerlingen hun opleiding nog gewoon afronden met het examen in mei/juni 2023.

In de afgelopen jaren hebben eerst Alida Jones en daarna Mary Clarkson het Cambridge Business English ( BEC) programma in havo 4 uitgewerkt tot een zeer professioneel en hoog gewaardeerd onderdeel van het Cambridge English programma aanbod. Mary Clarkson gaat in het nieuwe schooljaar in havo 4 de Cambridge First opleiding vormgeven, waardoor het mogelijk is samen met Lisette Borst een streaming programma aan te bieden op First- en Advanced niveau.

Het Cambridge English programma geeft leerlingen op onze school de mogelijkheid een internationaal erkend diploma te behalen op een hoger niveau dan het reguliere programma. Wij bieden in mavo 3 en 4 een tweejarige Cambridge First opleiding aan, in havo 4 en 5 een tweejarige streaming opleiding op twee niveaus (Cambridge First en Advanced)  en in atheneum 4 en 5 een tweejarige streaming opleiding op Cambridge Advanced en Proficiency niveau.

Ieder jaar neemt een groeiend aantal leerlingen ( op dit moment 275 leerlingen) deel aan het Cambridge English programma, waarvan ongeveer 125 leerlingen ieder jaar in juni deelnemen aan de examens  in Alkmaar. Het slagingspercentage is ieder jaar uitzonderlijk hoog.

Vanaf januari 2023 worden de leerlingen in mavo 2, havo 3 en atheneum 3 weer geïnformeerd over de toelatingsprocedure voor het nieuwe schooljaar. Ook tijdens de profieldagen geven wij voorlichting over het Cambridge English programma.

De verantwoordelijke Cambridge docenten zijn Marjon van Dam (mavo), Lisette Borst, Kate Koning en Mary Clarkson (havo) en Kate Koning en Femke Pieters (atheneum).

Femke Pieters

Cambridge English Coördinator