Passend onderwijs? Hoe, wie, wat, waar?

Het eerste aanspreekpunt van ouders is bij het
primair onderwijs altijd de intern begeleider of
kwaliteitscoördinator en bij het voortgezet onderwijs
de ondersteuningscoördinator van de school.
Hij/zij kan het samenwerkingsverband inschakelen
om mee te denken over een oplossing voor
uw kind.