Presentatie ouderavond Mavo

Voor elke afdeling wordt een aantal keer per jaar een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avonden worden ouders/verzorgers geïnformeerd over onderwerpen die voor hun kind het komende schooljaar relevant zijn.
Denk hierbij aan het kiezen van een vervolgopleiding, de rol van de mentor, het centraal examen enz.

Hieronder kunt u per afdeling en leerlaag de betreffende presentatie (nogmaals) bekijken. Aanvullende informatie of vragen kunt u altijd stellen aan de mentor van uw kind.

Gerelateerde paginas: