De Kleine Brugklas

Naast de heterogeen samengestelde brugklassen heeft de RSG al jarenlang de zogenaamde ‘kleine brugklas’. Deze klas is bedoeld voor kinderen waarvan niet geheel duidelijk is of de theoretische dan wel de beroepsgerichte leerweg de beste keuze is.

De kenmerken van de kleine brugklas zijn:

  • De groepsgrootte bedraagt maximaal 18 leerlingen
  • Plaatsing vindt plaats in overleg met ouders/verzorgers en/of de groepsleerkracht van de basisschool.
  • Het doel is de leerlingen voor te bereiden op T2, maar bij goede resultaten is ook een overgang naar H2 mogelijk