Decaan

Een decaan is een docent die zich bezighoudt met de ondersteuning van de mentoren bij het begeleiden van de leerlingen op het gebied van LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB). Hierbij valt te denken aan de profielkeuze in de onderbouw, wijzigingen in het vakkenpakket van leerlingen in de bovenbouw en hun oriëntatie op een vervolgstudie en het organiseren van activiteiten in het kader van LOB. 

Contact opnemen met de decaan?

Profielkeuze 

In de tweede klas van het vmbo, de derde klas van het havo en het atheneum kiezen de leerlingen voor het eerst een profiel met een eigen vakkenpakket. Deze keuze wordt ondersteund door een online lesmethode en individuele begeleiding van de mentor en de decaan. 

Wijzigingen in het vakkenpakket 

Als blijkt dat een leerling in de bovenbouw niet goed op zijn/haar plek zit bij een gekozen vak, dan kan de leerling bij de decaan een verzoek indienen tot het wijzigen van het vakkenpakket. Er wordt dan onderzocht of de wijziging wenselijk en uitvoerbaar is en er wordt een beslissing over het verzoek genomen. 

Oriëntatie op vervolgstudie 

In de bovenbouw bestaat het LOB-programma vooral uit de oriëntatie van de leerlingen op een vervolgstudie. 

LOB-activiteiten 

De decaan organiseert een aantal LOB-activiteiten ter ondersteuning van het keuzeproces van de leerlingen. Deze activiteiten vinden zowel binnen de school (zoals bijvoorbeeld de StudieVoorlichting Oud-Leerlingen (SVOL) voor alle afdelingen van de school) als buiten de school plaats (zoals bijvoorbeeld de Leerlingbezoekdagen in vmbo-4, voorlichtingsmiddagen vervolgstudies hbo en universiteit voor atheneum-4 en havo-4 of het ‘kennis maken met het HBO’ ook voor havo-4).

Gerelateerde paginas: