Ouderbijdrage tto

Tweetalig onderwijs is een investering in de toekomst van uw kind. De overheid vergoedt deze onderwijsvorm niet. Daarom vraagt de RSG Enkhuizen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor leermiddelen, extra lessen, taalprojecten, uitwisselingen en reizen.

Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet (meer) verplicht. Niet betalen heeft geen gevolgen voor de inschrijving van de leerling op school en heeft geen gevolgen voor deelname aan de activiteiten. De school is echter in belangrijke mate afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage om tweetalig onderwijs als extra onderwijsvorm aan te kunnen bieden. Als de inkomsten uit de ouderbijdragen onvoldoende zijn om het tweetalig onderwijs te financieren, kunnen activiteiten of programma’s mogelijk collectief niet doorgaan.

De ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs in de brugklas bedraagt €350,-. Voor de tweede klas mavo, havo en atheneum is het bedrag vastgesteld op €310,-, dat geldt ook voor de derde klassen havo en atheneum. Tweetalig mavo 3 bedraagt €280,- en mavo 4 €50,-.

De RSG Enkhuizen biedt ouders de volgende mogelijkheden aan om tweetalig onderwijs betaalbaar te maken:

  • De tto-ouderbijdrage wordt als een persoonlijk budget ingezet. Mocht een leerling vroegtijdig uit het tweetalig onderwijs treden wordt het ongebruikte budget aan de ouders/verzorgers terugbetaald;
  • De tto-ouderbijdrage is een persoonlijk budget. Daardoor blijft het budget aan het kind verbonden. Mocht aan het einde van de derde klas (havo/vwo) of vierde klas mavo een positief saldo openstaan, wordt het bedrag teruggeboekt naar de ouders/verzorgers of als een korting op de kosten van het volgende jaar gegeven;
  • De RSG biedt een betalingsregeling aan. Als ouders/verzorgers een beroep willen doen op onze betalingsregeling en gespreid de tto-ouderbijdrage willen betalen, kunnen ze dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: schoolkosten@rsg-enkhuizen.nl
  • Wanneer het vanwege het inkomen onmogelijk is om tweetalig onderwijs te volgen, kunnen ouders/verzorgers aanspraak maken op een tto-beurs van de RSG Enkhuizen. Neem dan contact op met ons via schoolkosten@rsg-enkhuizen.nl
  • Op alle reizen gelden schoolreizenvoorwaarden, zie hier voor meer informatie.
    De kosten van de algemene reizen per leerjaar zijn niet inbegrepen in de tto-ouderbijdrage (bijvoorbeeld in de tweede klas reizen de leerlingen naar Terschelling en in de brugklas gaan de leerlingen op kamp)