Onderwijsresultaten

Jaarlijks bepaalt de Inspectie de opbrengsten van scholen voor voortgezet onderwijs van het voorafgaande cursusjaar en presenteert die op de opbrengstenkaart. Deze resultaten worden jaarlijks op de website scholenopdekaart.nl gepresenteerd. Klik hier om onze schoolpagina op deze website te openen.