Zo doen we het!

Op de RSG willen we alle leerlingen ‘meer dan een diploma’ bieden. Dat houdt in dat we je natuurlijk opleiden voor het diploma, maar dat we je ook willen voorbereiden op het leven na de RSG. Om dit te bereiken is het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers op de hoogte zijn van de basisafspraken. Met dit document maken we de meest voorkomende afspraken inzichtelijk, zodat iedereen (zowel leerlingen als medewerkers) zich zoveel mogelijk kan richten op het doel: het volgen of aanbieden van goed onderwijs.

In de les

 • Je komt op tijd, en hebt je huiswerk en spullen op orde.
 • Telefoons doe je in de telefoontas (of de daarvoor aangewezen opbergplek).
 • Jouw jas doe je in je kluisje of hang je op in de garderobe.
 • Bij uitval verschuift het huiswerk naar de volgende les.

Rooster

 • Leerlingen moeten in ieder geval tot 16.15 uur beschikbaar zijn voor school.
 • Leerlingen checken dagelijks Zermelo en/of Magister of er roosterwijzigingen zijn.

Toetsen

 • Repetities worden in ieder geval een week voor de toets opgegeven.
 • Specifieke richtlijnen rondom toetsen staan in het leerlingenstatuut.

Aanwezigheid/ziekte

 • Toets gemist? Je maakt dan een inhaalafspraak bij je docent. Standaard is het inhaalmoment de eerstvolgende dinsdagmiddag.
 • Het 1e lesuur te laat? Dan geldt: de volgende ochtend om 7.45 uur melden bij de receptie.
 • Zie het verzuimprotocol voor de uitgebreide richtlijnen.

Eruit gestuurd?

 • Direct melden in het domein, lever je telefoon in bij de onderwijsassistent. Is er geen onderwijsassistent aanwezig? Dan meld je je bij een onderwijsassistent in een ander domein.
 • Aan het einde van de les melden bij de docent. Mocht er geen gelegenheid zijn om een gesprek te voeren, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Social media

 • We gaan respectvol met elkaar om op social media.

Domeinen

 • Het domein is een lesruimte, dus gelden dezelfde regels als in de lokalen.
 • Alleen met toestemming van de onderwijsassistent van een domein mag je in de pauze aan het werk aan school in dat domein.

En verder…

 • Volg instructies van medewerkers altijd op. Ergens niet mee eens? Dan ga je daar op een later moment over in gesprek. Eventueel helpt je mentor of de leerlaagcoördinator daarbij.
 • We streven er naar om een gezonde school te zijn. Om die reden is het niet toegestaan om energydrank mee naar school te nemen.
 • Leerlingen zijn welkom om na schooltijd in de domeinen aan hun school- of huiswerk verder te werken. Heb je geen school- of huiswerk meer? Dan ga je naar huis. Op die manier kunnen andere leerlingen rustig en geconcentreerd doorwerken.
 • Als leerling zorg je dat je op de hoogte bent van de regels en afspraken zoals opgenomen in het leerlingstatuut, het schoolreglement en het verzuimprotocol.

Een volledig overzicht van alle schoolregels en -protocollen is te vinden op onze website. Natuurlijk kan je altijd bij je mentor terecht als je nog vragen hebt over dit document.