Anglia

Met het aanbieden van het Anglia-programma bieden wij al onze leerlingen de kans om een internationaal certificaat voor Engels te behalen.

Wat is Anglia nu precies?

The Anglia Examination Syndicate is een organisatie in Engeland die al vele jaren wereldwijd examens aanbiedt. Alleen al in Nederland schrijven jaarlijks bijna 21.000 kandidaten zich in voor de Anglia examens. Anglia biedt leerlingen de mogelijkheid op tien niveaus een internationaal erkend Engels certificaat te behalen, waarvan het Proficiency en het Masters level toegang geeft tot Engelse Universiteiten en Hogescholen. Daarnaast geeft Anglia vrijstellingen op veel Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Ook is het mogelijk om 4 aanvullende certificaten Business English te behalen.

Het grote verschil met het Cambridge programma is dat Anglia toegankelijk is voor alle leerlingen. Het Cambridge programma is een vervolgopleiding voor leerlingen die de tto-opleiding in de onderbouw hebben gevolgd en voor havo- en vwo-leerlingen die willen excelleren in het Engels. Het leidt op voor het First Certificate in English (FCE), het Certificate in Advanced English (CAE) of het Certificate of Proficiency in English (CPE). Wil je toegelaten worden tot het Cambridge programma, dan heb je daar wel een Anglia certificaat voor nodig, nl. Anglia Intermediate voor Cambridge Havo en Anglia Advanced voor Cambridge Atheneum.

Anglia geeft alle leerlingen op de RSG Enkhuizen de kans een Engels certificaat te behalen. Dit heeft te maken met het feit dat iedere leerling op zijn/haar eigen niveau kan instappen in het systeem en van daaruit kan doorgroeien. Juist voor die leerlingen die moeite hebben met het Engels geeft Anglia mogelijkheden om de taal stap voor stap te leren. Per niveau wordt in de syllabus/studiewijzer op www.anglianetwork.eu uitgebreid aangegeven wat een leerling moet beheersen. Daar kan hij/zij eventueel gericht aan werken. De Anglia website biedt oefenmateriaal en oefenexamens aan, en ook kan tijdens de keuzeles verder gewerkt worden aan een goede voorbereiding op het examen. Er zijn kandidaten die meerdere jaren meedoen, steeds op een hoger niveau.

Wat is het?

Met Anglia kun je je Engelse taalvaardigheid verbeteren en tegelijkertijd toewerken naar het behalen van een internationaal erkend certificaat op je eigen niveau.
Je hebt inmiddels de placementtest gedaan in de klas en misschien al gewerkt aan een van de proefexamens op je eigen Anglia niveau.

Voorbereiden op de toekomst

Wist jij dat als je wilt studeren aan een hbo-instelling of aan de universiteit  80% van de vakliteratuur in het Engels wordt gegeven? En ook tijdens colleges en stages is het Engels vaak de voertaal. Ook in je werk zul je steeds meer te maken krijgen met het Engels in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de horeca etc.

Gerelateerde paginas: