Cambridge English

De Engelse taal neemt een steeds grotere plaats in binnen het Nederlandse bedrijfsleven, het onderwijs en onze maatschappij. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in de toelatingseisen die instellingen voor middelbaar, hoger- en universitair onderwijs aan onze leerlingen stellen.

Vmbo

Heb je altijd al een voorliefde gehad voor de Engelse taal? Lees of schrijf je heel graag in het Engels? Of wil je jezelf verbeteren omdat het je kansen op een (internationale) baan vergroot? Dan is het Cambridge English programma op het vmbo iets voor jou!

In vmbo 3 en 4 volg je een tweejarig programma dat je voorbereidt op de internationale Cambridge English examens van Cambridge Assessment English dat onderdeel uitmaakt van Cambridge University in Engeland.

Het examen

Het Cambridge English First examen bestaat uit 4 onderdelen: schrijven, luisteren, spreken en een gecombineerde lees- en grammatica/idioom toets. Tijdens de opleiding krijg je 3 uur les per week in alle onderdelen. Daarnaast lees je boeken en verdiep je je in de actualiteit en cultuur van Engelstalige landen.

De toelatingseisen

Het programma is toegankelijk voor alle leerlingen maar er zijn wel toelatingseisen aan verbonden. Deze zijn:

 • Aanmelden voor het vmbo programma in vmbo 2 na de kerstvakantie
 • Het met goed gevolg afleggen van het Anglia Intermediate examen in april (m.u.v. tto-leerlingen)
 • Gemiddeld eindcijfer van een 7,0 of hoger voor het vak Engels
 • Het schrijven van een motivatiebrief in het Engels
Havo

Voor havoleerlingen in toenemende mate mogelijk na het middelbaar onderwijs via (een propedeuse van) een hbo-instelling te kiezen voor een universitaire opleiding. Het aantoonbaar kunnen bewijzen van je vaardigheden is hierbij zeer belangrijk.

De Cambridge English opleiding geniet, mede hierdoor, een grote populariteit. In de afgelopen jaren heeft een groeiend aantal havoleerlingen zich bij ons aangemeld en met succes het Cambridge English examen afgerond. Veel leerlingen hebben deelgenomen aan een van de drie examens (First, Advanced, Proficiency).

Cambridge English opleiding

In havo 4 en 5 volg je een tweejarig-programma dat je voorbereidt op een van de Cambridge examens, welke in havo 5 wordt afgesloten.

Het examen

Alle Cambridge English examens bestaan uit 4 onderdelen: schrijven & spreken, luisteren en een gecombineerd lees- en grammatica/ idioom examen. Tijdens de opleiding krijg je 3 uur les per week in alle onderdelen. Daarnaast wordt in de les veel aandacht besteed aan de literatuur, de cultuur en de actualiteit van de Engelstalige wereld.

De toelatingseisen

De opleiding is toegankelijk voor alle leerlingen. Hier zijn echter wel eisen aan verbonden:

Havo 4 Cambridge First programma:

 • VMBO-T4 Cambridge programma: een met goed gevolg afgelegd Cambridge First examen
 • Vmbo-T4 programma: een met goed gevolg afgelegd Anglia Intermediate examen (deelname april): een gemiddelde van een 8,0 of hoger voor Engels
 • HAVO 3 mainstream leerlingen: een met goed gevolg afgelegd Anglia Intermediate examen (deelname april) en een gemiddelde van een 7,5 of hoger voor het vak Engels
 • Havo 3 TTO leerlingen: een gemiddelde van een 7,0 voor het vak Engels
 • Atheneum 3 tto-leerlingen: een tto-diploma en een gemiddelde van een 7,0 of hoger voor het vak Engels
 • Ex- atheneum-leerlingen: een met goed gevolg afgelegd Anglia Intermediate examen (deelname april) en een gemiddelde van een 7,5 of hoger voor het vak Engels
 • Atheneum 4 Cambridge programma: een gemiddelde van een 6,0 of hoger
 • Atheneum 4 mainstream programma: een gemiddelde van een 7,0 of hoger voor het vak engels

Havo 5 Cambridge Advanced Pogramma:

 • Havo 4 leerlingen: Cambridge First certificate
 • Havo 4 Cambridge Business English leerlingen: BEC Higher certificate
 • Instroom van vwo-leerlingen wordt op individuele basis beoordeeld

Voor iedere leerling geldt dat er een motivatiebrief moet worden geschreven in het Engels! Daarnaast vindt er eventueel een toelatingsgesprek plaats.

Vwo

De Cambridge English opleiding geniet, mede hierdoor, een grote populariteit. In de afgelopen jaren heeft een groeiend aantal atheneum-leerlingen zich bij ons aangemeld en met succes het Cambridge English examen afgerond. Veel leerlingen hebben deelgenomen aan één van de vijf examens ( First, Advanced, Proficiency, Business Vantage en Business Higher) van het Regional Cambridge Exams Centre in Alkmaar.

In atheneum 4 en 5 volg je een tweejarigprogramma dat je voorbereidt op één van de Cambridge English examens. In atheneum 6 is het voor excellente en gemotiveerde leerlingen mogelijk zich op individuele basis voor te bereiden op een hoger Cambridge English examen of op de Cambridge English Business Examens.

Het examen

De Cambridge Advanced en Proficiency examens bestaan uit 4 onderdelen: academisch schrijven & spreken, luisteren en een gecombineerd lees- en grammatica/idioom examen. Tijdens het programma krijg je 3 uur les per week in alle onderdelen. Daarnaast wordt in de les veel aandacht besteed aan de literatuur, de cultuur en de actualiteit van de Engelstalige wereld.

De werkweek

Tijdens de werkweek in atheneum 5 gaan de Cambridge English leerlingen op studiereis naar het Engelstalige Malta. Op Malta worden de Cambridge English leerlingen ondergedompeld in de internationale cultuur van het eiland. Daarnaast volgen zij Cambridge English lessen aan een gerenommeerd taleninstituut ter voorbereiding op de Cambridge English examens in juni.

De toelatingseisen

De opleidingen zijn toegankelijk voor zowel tto- als mainstream leerlingen.

Hier zijn echter wel eisen aan verbonden:

 • Voor tto- leerlingen: een tto-diploma en een gemiddelde van een 7,0 of hoger voor het vak Engels
 • Voor mainstream leerlingen: een met goed gevolg afgelegd Anglia Advanced examen in april, en een gemiddelde van een 8,0 of hoger voor het vak Engels
 • Het maken van een schrijfopdracht in mei, uiteraard in het Engels
 • Instroom van Havo 5 leerlingen wordt op individuele basis beoordeeld.

Er zijn kosten verbonden aan het volgen van de Cambridge English programma’s. Het overzicht van de kosten is te vinden in de schoolgids van de RSG Enkhuizen.

Gerelateerde paginas: